Propisi - Rudarstvo

Zakon o rudarstrvu i geološkim istraživanjima - možete preuzeti ovde....

Pravilnici/Uredbe/Naredbe/Odluke na snazi
•    Pravilnik o visini naknade za korišćenje podataka o geološkim istraživanjima
•    Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezevi čvrstih mineralnih sirovina i vođenju evidencije o njima
•    Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje potencionalnost područja u pogledu pronalaženja mineralnih sirovina
•    Pravilnik o načinu vršenja rudarskih merenja
•    Pravilnik o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina
•    Pravilnik o načinu prenosa odobrenja za geološka istraživanja
•    Pravilnik o sadržini godišnjeg izveštaja za obavljanje eksploatacije mineralnih sirovina
•    Pravilnik o sadržini dugoročnog programa eksploatacije ležišta mineralnih sirovina i godišnjih planova izvođenja rudarskih radova
•    Pravilnik o sadržini projekata geoloških istraživanja i elaborata o rezultatima geoloških istraživanja
•    Pravilnik o sadržini rudarskih projekata
•    Pravilnik o sadržini studije izvodljivosti eksploatacije ležišta mineralnih sirovina
•    Pravilnik o uslovima za obavljanje određenih stručnih poslova pri eksploataciji mineralnih sirovina
•    Pravilnik o uslovima i kriterijumima za ustupanje izvođenja geoloških istražnih radova i dodelu sredstava za izvođenje tih radova
•    Pravilnik o uslovima i načinu vršenja tehničkog pregleda rudarskih objekata
•    Pravilnik o uslovima, načinu i programu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova izrade projekta i elaborata i izvođenja geoloških istraživanja
•    Pravilnik o uslovima, načinu i programu polaganja stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova pri eksploataciji mineralnih sirovina
•    Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za geološka istraživanja u 2014
•    Uredba o visini naknade za korišćenje sirovina za dobijanje građ. materijala za 2014.
•    Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje min sirovina u 2014.
•    Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri podzemnoj i površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn