Propisi - Bezbednost i zaštita na radu

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu - možete preuzeti ovde...

Pravilnici/Uredbe/Naredbe/Odluke na snazi
•    Pravilnik za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima
•    Pravilnik o visini troškova postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
•    Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
•    Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
•    Pravilnik o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i zdravlje na radu
•    Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline
•    Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
•    Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu
•    Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci
•    Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju kancerogenima
•    Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama
•    Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad
•    Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava za ličnu zaštitu na radu
•    Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri koriščenju opreme za rad sa ekranom
•    Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri ručnom prenošenju tereta
•    Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom
•    Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslovo bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica
•    Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom
•    Pravilnik o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
•    Strategija bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2009. do 2012. godine
•    Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima


Vežba vatrogasnog odeljenja

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn