Politika integrisanog menadžment sistema

Politika Integrisanog menadžment sistema preduzeća Rudnik i flotacija „Rudnik“ d.o.o. Rudnik je sastavni deo poslovne politike preduzeća i zasniva se na ostvarenju, održavanju i uvećanju reputacije u proizvodnji kvalitetnih proizvoda pri čemu se stalno vodi računa o zaštiti životne sredine u bližem i širem okruženju i zaštiti zdravlja i bezbednost na radnom mestu i radnoj okolini svojih radnika i saradnika.
Poslovni uspeh, stabilno poslovanje i dalji razvoj, Rudnik i flotacija „Rudnik“ d.o.o. Rudnik izgra­đuje na konstantnom poboljšanju kvaliteta svojih proizvoda i usluga, poštovanju rokova isporuke, partnerskim odnosima prema dobavljačima, nastojeći da u celosti zadovolji zahteve i očekivanja kako korisnika tako i zaposlenih i celokupnog okruženja.
Politika kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu preduzeća Rudnik i flotacija „Rudnik“ d.o.o. Rudnik zasnovana je na uspostavljanju i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema, uz stalno poboljšanje integrisanog menadžment sistema i povećanje efektivnosti i efikasnosti kompletnog poslovanja preduzeća. U tom smislu Rudnik i flotacija „Rudnik“ d.o.o. Rudnik je postavio sledeće ciljeve:

• ispunjenje zahteva i očekivanja kupaca i krajnjih korisnika naših proizvoda i usluga, kao i drugih zainteresovnih strana, kako u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga, tako i u pogledu svih aspekata koji se tiču zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu,
• kontinualno poboljšanje efektivnosti i efikasnosti poslovanja preduzeća,
• obezbeđenje stručnog, kvalitetnog i kreativnog kadra kako iz domena poslovnih aktivnosti, tako i iz domena zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i uključivanje svih zaposlenih u integrisani menadžment sistem,
• zadržavanje postojećih i osvajanje novih tržišta,
• obezbeđenje prepoznatljivosti imidža firme na tržištu,
• dosledno poštovanje zakona, propisa, kodeksa i standarda iz delatnosti preduzeća, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu,
• kontinualna identifikacija i procena svih potencijalnih opasnosti i štetnosti vezanih za poslovne aktivnosti kako bi se rizici sveli na najmanju moguću meru,
• racionalna potrošnja prirodnih resursa i upotreba tehnologija i materijala sa minimalnim štetnim uticajem na životnu sredinu,
• liderstvo, privrženost i učešće najvišeg rukovodstva u svim procesima integrisanog menadžment sistema.

Rukovodstvo i svi zaposleni u preduzeću Rudnik i flotacija „Rudnik“ d.o.o. kroz svakodneno obavljanje svojih aktivnosti, rukovodeći se principom kontinualnog unapređenja integrisanog menadžment sistema, prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2005 i SRPS OHSAS 18001:2008 i ispunjavanjem postavljenih ciljeva, na efikasan i efektivan način, uspostaviće sklad između interesa preduzeća i interesa kupaca.
Ostvarivanje ciljeva definisanih ovom Politikom je stalan zadatak svih zaposlenih u preduzeću.

Iso piktogrami gray

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contango

ctg logo

Contango d.o.o. je osnovan 15.09.2003. godine.

Preduzeće je osnovano sa namerom da se kao osnovnom delatnošću bavi trgovinom metalima i njihovim koncentratima, kao i finalnim proizvodima metalskog sektora.